top of page

Ellis Bakery

Home deliveries - Okehampton / Tavistock/ Lewdown & Lifton

Ellis Bakery
bottom of page